Sử dụng Flycam hỗ trợ TVGS các hạng mục lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng...

Sử dụng Flycam hỗ trợ TVGS các hạng mục lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng…

“Còn ăn đời ở kiếp với đường dây”

Tháng 12.2018, dự án đường dây (ĐZ) 500kV mạch 3 được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khởi công và giao Tổng Công ty truyền tải điên Quốc gia (EVNNPT) làm dại diện chủ đầu tư. Công ty truyền tải điện 2 (PTC2) được EVNNPT giao lại nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công (TVGS) các ĐZ 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch; Quảng Trạch – Dốc Sỏi và Dốc Sỏi – Pleiku2.
Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị là quản lý vận hành an toàn lưới truyền tải điện trong điều kiện thời tiết miền Trung – Tây nguyên luôn khắc nghiệt, PTC2 xác định thực hiện tốt công tác tư vấn giám sát để công trình ĐZ 500kV mạch 3 nhằm đáp ứng tiến độ theo kế hoạch với chất lượng công trình cao nhất là ưu tiên hàng đầu. “Phần lớn các đường dây này chạy dọc địa bàn PCT2 quản lý. Nghĩa là mình còn ăn đời ở kiếp với nó, nên bây giờ càng làm tốt công tác giám sát thi công, để chất lượng công trình càng cao thì sau này mình càng sướng”, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc PTC2 chia sẻ.
Theo đó, lãnh đạo PTC2 đã tổ chức thực hiện các giải pháp: Tổ chức, đào tạo và bổ sung lực lượng TVGS hàng năm. Lên kết hoạch đào tạo bổ sung lực lượng TVGS tại hiện trường và bổ sung chứng chỉ hành nghề TVGS theo quy định đối với cấp điện áp 500kV cho cán bộ, công nhân tham gia TVGS.
Lãnh đạo công ty cũng luôn chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát tài liệu và kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa hợp lý, đề nghị đơn vị quản lý dự án yêu cầu tư vấn thiết kế chỉnh sửa phù hợp. Việc thực hiện TVGS tại hiện trường thi công luôn được sát sao thực hiện. Theo đăng ký kế hoạch thi công của đơn vị xây lắp, các TVGS sẽ có mặt kịp thời tại công trường thi công và thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy trình hệ thống chất lượng đã được ban hành để giám sát hiện trường, nghiệm thu chuyển bước thi công, xác nhận, cập nhật dữ liệu giám sát phần mềm quản lý đầu tư xây dựng…
Cùng với đó, bộ phận TVGS thường xuyên kiểm tra công trường định kỳ, đột xuất tại từng vị trí móng, cột…, giải quyết kịp thời các vướng mắc, trực tiếp hướng dẫn, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm về công tác quản lý chất lượng với Tiểu ban TVGS truyền tải điện và các đơn vị thi công. PTC2 cũng đã liên tục đề nghị CPMB yêu cầu các đơn vị cấp hàng phải sớm khắc phục: Cấp vật tư chậm, cấp thiếu, không đồng bộ… để các Nhà thầu thi công sớm hoàn thiện các hạng mục và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình các ĐZ 500kV mạch 3.
Tư vấn giám sát thi công của PTC2 trên công trường - Ảnh: EVNNPT

Tư vấn giám sát thi công của PTC2 trên công trường

Ảnh: EVNNPT

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào kiểm tra, giám sát

Mặt khác, PTC2 đã triển khai áp dụng công nghệ 4.0 như sử dụng thiết bị Flycam hỗ trợ trong công tác kiểm tra, giám sát và nghiệm thu các hạng mục trên cao như lắp dựng cột, căng dây lấy độ võng, hành lanh tuyến…
Đến nay, các khối lượng thi công đã và đang đúng tiến độ được giao. Với quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ các công trình gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có dự án đường dây 500kV mạch 3, hiện đơn vị tham gia công trình đã và đang phối hợp chặt chẽ khẩn trương phấn đấu đẩy nhanh các hạng mục công trình kịp thời đóng điện. “Tập thể PTC2 xác định việc tham gia TVGS công trình đường dây 500kV mạch 3 ngay từ đầu là một cơ hội để quản lý tốt về chất lượng nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý vận hành sau này. Đồng thời với việc xây dựng và hoàn thiện công trình, các tồn tại khiếm khuyết sẽ được giám sát sửa chữa chặt chẽ, giảm được tối đa thời gian xử lý tồn tại và sớm hoàn thành nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng”, ông Phong nói.

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc