Theo đó, ông Võ Văn Hoan đã giao Sở Tài Nguyên – Môi trường TP.HCM kiểm tra, rà soát các dự án bất động sản đã có quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư trước ngày 23.4.2019 (ngày Chỉ thị 11 được ban hành), đặc biệt là các dự án nhà ở bất động sản cao cấp. Đối với các dự án để đất hoang, không triển khai hoặc triển khai chậm, báo cáo UBND TP.HCM kiên quyết thu hồi theo quy định.
Không chỉ vậy, lãnh đạo UBND TP còn giao Sở Tài nguyên – Môi trường kiểm tra, rà soát, công khai danh sách dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng, các dự án chậm tiến độ do vướng mắc về pháp lý, các dự án chưa nộp tiền sử dụng đất, các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân. Ngoài ra, rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bảo đảm dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội.
Được biết hiện nay trên địa bàn TP.HCM có 608 dự án đã thực hiện kế hoạch sử dụng đất với diện tích gần 1.100 ha; 1.718 dự án đang thực hiện kế hoạch sử dụng đất với quy mô gần 12.400 ha. Ngoài ra, có 180 dự án không tiếp tục thực hiện kế hoạch sử dụng đất có quy mô hơn 1.094 ha.

(function(d,a,b,l,e,_) {if(d[b]&&d[b].q)return;d[b]=function(){(d[b].q=d[b].q||[]).push(arguments)};e=a.createElement(l);e.async=1;e.charset=’utf-8′;e.src=’//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_);})(window,document,’dable’,’script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc