Bộ GD-ĐT vừa có công văn gửi tới nhiều cơ quan T.Ư đề nghị phối hợp chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh năm 2020, để kỳ thi được tổ chức an toàn, trung thực, khách quan, tạo thuận lợi nhất cho thí sinh. Trong các cơ quan T.Ư nhận được công văn này, có Bộ Công an và Thanh tra Chính phủ.
Trong công văn, Bộ GD-DDT đề nghị Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thanh tra các tỉnh cử người tham gia Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các đoàn thanh tra, kiểm tra của địa phương. Mục tiêu là tăng cường giám sát, kiểm tra việc tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT, bảo đảm tổ chức kỳ thi tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế thi.
Với Bộ Công an, Bộ GD-ĐT đề nghị chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh phối hợp với Bộ GD-ĐT, UBND các tỉnh và các sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự cho kỳ thi.
Trong đó, chú trọng các công việc chủ yếu gồm: công tác ra đề thi của Bộ GD-ĐT; in sao đề thi của các sở GD-ĐT; vận chuyển đề thi; coi thi và chấm thi; bảo đảm an toàn giao thông.

showvideo(‘video3672879’, ‘‘, ‘https://video-thumbs-ext.mediacdn.vn/2020/5/21/tuyen-an-vu-gian-lan-thi-cu-hoa-binh00023308still002-1590047350274480529779.jpg?147’, 660, 374);

Khóc ngất vì lãnh án trong vụ gian lận thi cử tai tiếng ở Hòa Bình

Về việc ra đề thi của Bộ GD-ĐT, Bộ này đề nghị Bộ Công an bố trí lực lượng cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly để ra đề thi và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của Bộ GD-ĐT trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra đề thi; bố trí lực lượng và phương tiện kỹ thuật để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.
Bộ GD-ĐT đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các tỉnh phối hợp với các sở GD-ĐT bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác in sao đề thi của các sở GD-ĐT; bố trí lực lượng bảo vệ 3 vòng độc lập khu vực in sao đề thi; kiểm tra an ninh khu vực in sao đề thi cũng như trang thiết bị phục vụ công tác này…
Bộ Công an cũng được đề nghị cử cán bộ an ninh cùng với cán bộ của Bộ GD-ĐT tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của Bộ GD-ĐT đến các hội đồng thi để in sao; chỉ đạo công an các tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các sở GD-ĐT để giám sát công tác vận chuyển đề thi từ địa điểm nhận về cơ sở in sao, và từ địa điểm in sao đến các điểm thi.
Đồng thời, chỉ đạo công an các tỉnh bố trí đủ lực lượng để tổ chức công tác bảo vệ, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho các điểm thi và các địa điểm chấm thi, phúc khảo; phối hợp chặt chẽ với các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành vi tiêu cực, hoặc tung tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, góp phần đảm bảo kỷ cương và công bằng trong kỳ thi và công tác tuyển sinh năm 2020. 

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc