Ngày 27.7, bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM ký kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động công tác dược tại các bệnh viện công lập, tư nhân trên địa bàn TP.
Việc kiểm tra này nhằm đảm bảo công tác dược tại các bệnh viện hoạt động đúng quy định của pháp luật, đồng thời Sở Y tế cũng lắng nghe ý kiến của các bệnh viện để đề xuất các cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh chính sách cho phù hợp thực tiễn.
Nội dung kiểm tra gồm khảo sát tình hình mua sắm thuốc; khảo sát tình hình dự trù, nhập kho, bảo quản, cấp phát, kiểm kê thuốc tại khoa dược và các khoa phòng liên quan; đánh giá công tác lập và lưu trữ chứng từ; các vấn đề khác có liên quan.

showvideo(‘video6565071’, ‘‘, ‘https://video-thumbs-ext.mediacdn.vn/2020/7/27/11-ca-mac-moi-1595850428772827835897.jpg?699’, 660, 374);

Chiều 27.7: Thêm 11 ca mắc Covid-19 mới ở Bệnh viện Đã Nẵng, bao gồm 4 nhân viên y tế

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cũng ra quyết định thành lập 1 đoàn kiểm tra việc thực hiện công tác dược tại các bệnh viện do bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc, làm trưởng đoàn.
Thời gian kiểm tra công tác dược tại các bệnh viện của Sở Y tế TP.HCM sẽ kéo dài đến đến hết năm 2020.

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc