Cuộc đua tranh giảm giá bán ô tô giữa các doanh nghiệp cùng với tác động từ chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước… tạo nên nhiều biến động trên thị trường ô tô cũng như cuộc đua tranh doanh số giữa các mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam.

showvideo(‘video2684451’, ‘‘, ‘https://video-thumbs.mediacdn.vn/thanhnien/2020/7/11/o-to-nao-ban-chay-nhat-viet-nam-thang-6-2020-xe-thanhnien-15944727306551250198457-b667a.jpg?753’, 660, 374);

VIDEO: Ô tô nào bán chạy nhất Việt Nam tháng 6.2020?

(function(d,a,b,l,e,_) {if(d[b]&&d[b].q)return;d[b]=function(){(d[b].q=d[b].q||[]).push(arguments)};e=a.createElement(l);e.async=1;e.charset=’utf-8′;e.src=’//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_=a.getElementsByTagName(l)[0];_.parentNode.insertBefore(e,_);})(window,document,’dable’,’script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_2o2w337e’);

thanhnien.vn: Link gốc