Đội ngũ chuyên gia của Đại học Pittsburgh (Mỹ) đã nuôi nội tạng mini từ các tế bào da người được tái lập trình. Trong vòng vài tuần, họ đã có thể “thu hoạch” được gan mini ở mức độ trưởng thành, trong khi bình thường phải mất đến 2 năm để tạo ra gan người ở kích thước đầy đủ.
Để đạt được thành tựu trên, họ cấy tế bào trưởng thành của người vào gan chuột (đã bị xử lý toàn bộ tế bào chuột để chỉ còn khung gan). Kế đến, họ sử dụng hệ thống tuần hoàn và ống mật để duy trì hoạt động cung cấp dinh dưỡng cho nhóm tế bào trong lúc chúng sinh sản và tràn khắp khung nội tạng của chuột.
Tổng cộng các chuyên gia đã cấy nội tạng mini của người vào 5 con chuột, và dù bị lỗi, chức năng của chúng vẫn hoạt động cho đến khi bị cắt khỏi chuột vào ngày thứ 4 của quá trình thí nghiệm.
Đội ngũ khoa học gia tỏ ra lạc quan kết quả thu thập được từ cuộc nghiên cứu trên nhưng cho rằng cần phải chờ thêm một thập niên nữa để hoàn thiện kỹ thuật trước khi thử nghiệm trên người.
Về dài hạn, họ dự đoán có thể dùng phương pháp này để điều trị những bệnh nhân bị suy gan thời kỳ cuối, từ đó giảm được số ca chờ ghép nội tạng và số trường hợp tử vong.
“Tôi cho rằng đây là bước đi vô cùng quan trọng vì chúng ta giờ đây đã biết có thể nuôi và ghép gan”, theo nhà nghiên cứu Alejandro Soto-Gutierrez của Đại học Pittsburgh giải thích với trang EurekAlert hôm 3.6. “Bạn có thể tạo ra một nội tạng hoàn chỉnh chỉ từ một tế bào da”, ông chỉ ra.

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc