Những ngày qua, dư luận ở Cà Mau thắc mắc về việc một cán bộ Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có quyết định nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm việc.
Đó là bà H., nguyên là một trưởng phòng thuộc BHXH tỉnh Cà Mau. Bà H. có quyết định nghỉ hưu từ ngày 1.7.2020 và quyết định này được công bố vào ngày 30.6.2020.
Ngày 7.7, ông Trịnh Trung Kiên, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau, xác nhận với PV Thanh Niên là bà H. vẫn đang làm việc bình thường, mặc dù đã có quyết định nghỉ hưu.
Khoản 6 và khoản 7, Điều 40 của Nghị định 29.2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức nêu rõ:
6. Trước 6 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phải ra thông báo bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu để viên chức biết và chuẩn bị người thay thế.
7. Các quy định liên quan đến quyết định nghỉ hưu:
a) Trước 03 tháng tính đến thời điểm nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý viên chức phải ra quyết định nghỉ hưu;
b) Căn cứ quyết định nghỉ hưu quy định tại Điểm a Khoản này, cơ quan, đơn vị quản lý viên chức phối hợp với tổ chức bảo hiểm xã hội tiến hành các thủ tục theo quy định để viên chức được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu;
c) Viên chức được nghỉ hưu có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu và những công việc đang làm cho người được phân công tiếp nhận ít nhất trước 3 ngày làm việc tính đến thời điểm nghỉ hưu;
d) Kể từ thời điểm nghỉ hưu ghi trong quyết định nghỉ hưu, viên chức được nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

“Chị H. đi làm vì công việc quyết toán của chị chưa xong”, ông Kiên cho biết.
Khi được hỏi quy định của nhà nước về vấn đề này như thế nào, Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau trả lời: “Chị H. đi làm vì trách nhiệm, do công việc chưa xong. Chị H. tự nguyện nên cơ quan không trả lương. Cũng vì chị H. tự nguyện nên không sai quy định. Chị H. vào cơ quan sắp xếp công việc, xong thì chị bàn giao công việc thôi”. 
Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 7.7 về trường hợp bà H., ông Lê Minh Ý, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Nghỉ hưu đâu có vào cơ quan làm việc như thế. Theo quy định, đến ngày nghỉ hưu thì nghỉ và bàn giao toàn bộ công việc”.

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc