Theo AP, hai anh em nhà Hamilton đánh gãy tay một nhân viên bảo vệ tại siêu thị Target trong lúc bị mời ra ngoài do không chịu đeo khẩu trang.
Cụ thể, khi được 3 bảo vệ “hộ tống” ra ngoài, hai anh em đã đấm vào mặt một bảo vệ và làm một bảo vệ khác bị gãy tay.
Nếu bị kết tội, mỗi người sẽ đối mặt mức án hơn 1 năm tù. Cả hai anh em dự kiến sẽ phải hầu tòa vào ngày 12.8. 

showvideo(‘video2751482’, ‘‘, ‘https://video-thumbs-ext.mediacdn.vn/2020/7/16/walmart-1594918743414144265368.jpg?346’, 660, 374);

Không khẩu trang? Khỏi mua sắm tại Walmart

(function (d, a, b, l, e, _) {if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l);e.async = 1; e.charset = ‘utf-8’; e.src = ‘//static.dable.io/dist/plugin.min.js’;_ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _);})(window, document, ‘dable’, ‘script’);dable(‘setService’, ‘thanhnien.vn’);dable(‘sendLogOnce’);dable(‘renderWidget’, ‘dablewidget_G7ZJbw7W’);

thanhnien.vn: Link gốc